Ana Sayfa

2009-11-27 18:12:00

Hoşgeldiniz,

Bu blogda tabu sayılan konulara değiniyor ve elimden geldiğince bu tabuların arka planını aydınlatmaya çalışıyorum. Yazıların birçoğunun arkasına “masal” eki getirilmiştir, çünkü bir masallar dünyasında yaşadığımızı düşünüyorum.

Yazıların hiçbiri “hurafe”lerle ilgili değildir. Hurafe yeni dinlerin, eski dinlerin kutsal saydıklarını karalamak için uydurdukları bir sözcüktür sadece. Yazılarımın çoğu “kutsal” olanla ilgilidir. Dinler ve mitolojiler “kutsal”ın görünümleridir ve insan hayalgücünün mükemmel ürünleridir. Eğer insanlığa bu kadar çok zarar vermeselerdi dinleri daha çok severdim, yine de seviyorum.

Genel olarak İbrahimi dinlerle (Musevilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet) , özel olarak İslamiyetle ilgili yorumlar diğerlerine oranla daha sert görünebilir. Bunun nedeni bu dinlerin aşırı baskıcı ve bağnaz olmasının yanında bir de son derece güncel olmalarıdır. Dünya tarihinde başka hiçbir din bu üç din kadar bağnaz ve saldırgan olmadı. Bugün yapılan dinlerarası diyalog mu çatışma mı tartışmaları da bu üç din için sözkonusudur. Kimsenin Budizm’le, Konfüçyüs diniyle yada Afrika kabile dinleriyle bir sorunu yoktur.

Yazılarla ilgili eleştirilerinizi bekliyorum. İyi okumalar, sevgiler..

Mitolojiden Dine


Dünya üzerinde hemen hiçbirşey yoktur ki, “kutsal”ın konusu olmasın. Bunların bazıları ise belirgin şekilde öne çıkmıştır. Bu başlıkta bu konuların bazıları işleniyorYılan’ın Öyküsü

Yılan’ın dinler ve mitolojilerdeki varlığı dinsel diyalektiğin de güzel bir ifadesidir. Başlangıçta “iyi”yi sembolize ederken giderek “kötü”ye dönüşmüştür. Büyü-yılan-kadın üçgeni, Havva’yı kandıran yılan figurünün güzel ve çekici Tanrıça Lilith’ten nasıl dönüştüğü, Tevrat’taki iyi ve kötü yılanlar, İncil ve Kuran’ın canavarları, ejderhaları, Doğu dinlerinin iyi ejderhaları.. Devamını okumak için tıklayın..Kutsal Taşlar

Dinler tarihinin en ilginç temalarından biri de taş kutsallığıdır. Cinselliği de sembolize eden menhir ve dolmenlerden, taştan yapılan putlara, mezar taşlarına dek. Ancak hiç kuşkusuz en ilginci Yahudi ve Araplar’daki taş tapımı. İskenderiyeli Clemens “Araplar taşlara tapar” der. İslamiyet, özellikle de Kabe taş tapımı örnekleriyle doludur. Hacer-ül Esvet, şeytan taşlama, şimdi olmayan ama putperestlikte üzerinde taştan putların durduğu Safa ve Merye tepeleri, Kudüs’te üç dinin paylaşamadığı Muallak taşı.. Devamını okumak için tıklayın..
    

Hacer Ana

Sami inancının gelişmesi sırasında kadın kutsallığı da biçim değiştirmiş ve Hacer figürü tanrıçalıktan analığa dönüşmüş. Taş tapımının da en güzel örneklerinden olan Kabe’deki Hacer-ül Esvet taşı ile Safa ve Merye tepelerinin üstünde duran taştan putlar aynı zamanda kadın kutsallığının da örneklerinden. Tamamını okumak için tıklayın..


Ağaç Kutsallığı

Kutsal ağaç teması o kadar yaygındır ki, çeşitli dinlerdeki kutsal ağaçları sadece derleyerek bile ciltler dolusu kitap yazılabilir. Hinduizm’in ters ağaç simgesi İslam’a tuğba ağacı olarak geçer, Budha meşhur incir ağacının altında şeytanın ayartmalarına kapılmayıp boyut değiştirir,  Mısır mitolojisinin unutulmaz tanrıçası Hathor ağaç üstünden ruhlara yiyecek içecek sunarken, Musa’nın tanrısı Rab Eski Ahit ve Kuran’da ağacın üstünden seslenir. Devamını okumak için tıklayın..  Cehennem ve Şeytan

Bu kavramlar İbrahimi dinlerde nasıl ortaya çıktı. Tevrat’ta cehennem inancı yoktur. Şeytan ise çok az geçer. Yahudi inancına İran etkisi ile girer, Kuran’da ise zirveye ulaşır, Kuran’ın her sayfası cehennem tehdidi ile doludur. Cehennem ve Şeytanın, İbrahimi dinlerde nasıl evrim geçirdiğini öğrenmek için..Kurban Nerden Geliyor

Kurban geleneğinin kökeninde insan kurban etmenin yattığını biliyoruz. Elbette insan kurbanından vazgeçme ve hayvan kurbanı ile yetinme Tevrat ve ardıllarının iddia ettiği mucizelerle gerçekleşmiyor. Tarım ve bereket tapımlarının tek tanrılı dinlere nasıl evrilerek geçtiğini okumak içi tıklayın.. 

Masallar Dünyası


Masal çocukların hayal dünyalarının gelişmesi için işlevli bir araçtır. Ancak buradaki masallar hayal gücünü geliştirmek için değil, düşüncenin gelişmesini engelleyebilmek için üretilmiş, gerçekleri tam anlamıyla ters düz eden masallardır. Masal konularımız daha çok İslamiyet’ten, çünkü İslamiyet bu konuda diğerlerini epey geride bırakmış durumda.

Türklerin Gönüllü Müslüman Olmaları Masalı

Bu masal daha önce Erdoğan Aydın tarafından “Nasıl Müslüman Olduk” kitabıyla açıklandı. Ben burda daha çok olayın devam eden aşamalarını işlemeye çalıştım. Türklerin köleleştirilerek, zorla müslüman edildiği Emevi devrinden sonra, paralı askerler olarak Abbasi ordusuna katılmaları ve giderek devlet kuracak aşamaya gelmeleri. Tamamı için tıklayın..

Şamanın İslama Hizmeti

Gazneli, Selçuklu, Osmanlı devletlerinin ayrıca Timur egemenliğindeki Moğolların aslında göstermelik müslümanlar olduklarını, gerçekte şaman törelerini sürdürdüklerini görüyoruz. İslamiyetin kabul edilişi aslında tümüyle politik bir tercihti ve bu sayede Türklerin batıya yönelme şansları arttı. Tamamı için tıklayın..

Ömer’in Adaleti Masalı

Halife Ömer son derece bağnaz, saldırgan, acımasız ve adaletle hiç ilgisi olmayan biridir. Hatta İslamiyetin bağnaz kimliğini kazanmasına ve büyük bir devlet olmasına en önemli katkıyı yapan kişilerden biri de denebilir. Kendisinden çok sonra kısa bir dönem halifelik yapacak olan ve sufi özellikleri olan II. Ömer ile karıştırılıp ona ait özellikler birincisine yüklenmiştir. Okumak için tıklayın..

Muhammed'in vefatı sırasında vasiyetini yazmak istemesini Ömer'in engellemesi sünni yazarlar tarafından haklı bulunuyor. İdam mahkumlarına bile son dileklerini sorarken Ömer'in kendi peygamberinin vasiyetini engellemesi konusuna sünni yazarlar nasıl bakıyorlar dersiniz. Bu durum bana gerçek İslam peygamberi acaba Ömer midir sorusunu sorduruyor. Tepki vermeden önce okuyun, şaşıracağınızı tahmin ediyorum. Okumak için tıklayın..

Kuran’ın değişmediği masalı


İslamcılar sık sık Tevrat ve İncil’in değiştirilmiş olduğunu, Kuran’ın ise tanrı sözü olup hiç değişmediğini iddia ederler. Halbuki Kuran’ın defalarca yeniden derlenmesi, bu sırada yapılan değişikliklerden kaynaklanan tartışmalar es geçilir. Buraya sadece Şii, Alevi, Bektaşi çevrelerin bu konudaki iddialarını aldık.  Tamamını okumak için tıklayın..

Huzur İslamdadır ve Cahiliyye Masalları

“Huzur İslamdadır” sloganını İslamcılar sık sık kullanırlar. Bugünün dünyasında İslam coğrafyası savaşlar içinde alev alev yanmaktadır. Geçmişte de çok farklı olmamıştır. İslamın daha doğuş sürecinde yaşananlardan bir derleme bunu gösteriyor.

“Cahiliyye devri” sözcüğü bile İslamiyetin kendinden önceki kültürü nasıl aşağıladığını gösterir. Halbuki Muhammed’in düşman olarak kabul ettiği insanlar dönemlerinin önemli aydınlarıydı. Tarafsızlığı ile Ebu’l-Hakim ünvanı alan bir aydın kişinin öldürüldükten sonra adının değiştirip Ebu Cehil yapılması da bu aşağılamayı gösteriyor. Tamamını okumak için..


Kutsal Metinler


Bu bölümde Ortadoğu topraklarında doğmuş olan üç tektanrılı dinin kutsal metinleri ele alınıyor. Bu metinleri çeşitli açılardanele alan yazıları bu bölümde topladım.

Tevrat’tan Peygamber Okumaları

Eski Ahit’te peygamberlik yapmak nasıl tarif ediliyor? Peygamber toplantıları.. İbrahim, Musa ve Davut nasıl peygamberlerdi? Ortadoğu dinlerinin benmerkezci ve bağnaz yapısının kökeninde hiç kuşkusuz Eski Ahit’teki tanrı kavramı ve ona körükörüne bağlı olan insanların yüceltilmesi yatmakta. Tamamını okumak için..

Zebur

Eski Ahit’in Ketuvim bölümü ele alınıyor. Zebur kavramının terimsel sorunları tartışılıp ardından Mezmurlar, Süleyman’ın Özdeyişleri ve Ezgiler Ezgisi kitabı eleştirel bir incelemeye tabi tutuluyor. Tamamını okumak için tıklayın..

Kasas’ı Anlamak

Kuran’ın önemli bir bölümü Eski Ahit metinlerinin nerdeyse tıpatıp ancak kötü kopyasıdır. Kuran’daki öyküleri anlamakta zorlandığınız zaman bunlara kaynaklık eden Eski Ahit’i okumanızı öneririm. Ben bir örnek olması açısından Kasas suresinin ilk 32 ayetini Eski Ahit metinleriyle karşılaştırarak okudum. Tamamını okumak için tıklayın..

Nuzul Sırasında Kuran Okuma

Kuran’ın ayetleri geliş sırasına göre dizilmemiştir. Henüz nasıl oluşturulduğu tam bilinemeyen surelerin içine rastgele yada dizenlerin kafalarında kalmış olan bir mantığa göre yerleştirilmiş, sonra da o zamanki Arap şiir geleneğine göre en uzundan en kısaya doğru dizlmiştir. Bu şekilde Kuran’ı okuyup anlamak mümkün değildir, çünkü adeta Arap saçına çevrilmiştir ve tefsir eşliğinde okumazsanız birşey anlamazsınız. Nuzul sırasına göre okunduğunda ise tarihsel arka planla birlikte zengin bir dinsel ve tarihsel kaynak anlamı taşır. İlk bölümlerini üç farklı tefsir eşliğinde okumaya çalıştım. Tamamını okumak için..Anti-Politik yada Dikine Yazılar


Halk dilinde politika yapmak diye bir terim vardır, birçok anlam taşır. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı deme anlamına da gelir. Politikacılar ne yazık ki halk tarafından oyları alana kadar her tür vaadi verip, her kılığa giren insanlar olarak algılanır. Aşağıdaki yazılar ise hiç bir kılığa giremeyen cinsten. Bu yüzden bu bölümün adını Anti-Politik yada Dikine Yazilar koydum.

Diktatör masalları

Toplumları baskı altında tutmaya çalışanlar hep masallar yazdırıp, insanları bunlarla uyutmaya çalışırlar. Bu sadece dinler için geçerli değildir. Baskıcı rejimler masal anlatmada herkesten önde gelirler. Bunların bazıları kolayca deşifre edilebilir durumda. Bizden uzak olanı deşifre etmek kolaydır. Bu bölümde birbirinden farklı çizgilerde olan iki diktatörü işliyoruz. Biri Türkmenistan'ın devlet başkanı Saparmurat Türkmenbaşı diğeri ise Kuzey Kore lideri Kim İl-Sung

Türkmenbaşı için tıklayın..
Hazret-i Kim İl-Sung için tıklayın..

Ermeni Terör Örgütleri Masalı

Ermeni Sorunu, bugün kafatasçı yazarlar tarafından tam bir masala çevrilmiş, herşey ters düz edilmiştir. Bu araştırmada Ermeni partileri Hınçak ve Taşnak (ASALA değil) bizzat resmi tarih yazarlarının metinlerinden yola çıkarak incelenmiştir. Tamamını okumak için tıklayın..

 

PKK Çıkmazı

PKK'nın kuruluşu, gelişimi, yaşadığı süreçler ile PKK ve Kürt sorunu konusunda yapılan tahlil hataları, çözümsüzlük önerileri üzerine bir değerlendirme. Okumak için tıklayın..

Bahriye Üçok Cinayeti Davası

Devletin bir türlü kimin yaptığına karar veremediği bir cinayet davası. Cinayet 4. defa başkalarının üstüne atılmaya çalışılınca yazmak zorunluluk oldu. Okumak için tıklayın..

Yeni İttihatçılar

Son yıllarda gelişen ve politika dünyasına saldırganlığı, "diğeri"ni kolayca düşman ilan etmesi, demokrasi ve insan haklarına karşı tutumu ve kendine özgü jargonu ile yerleşen bu ırkçı akımı kendi kaynaklarından izlemek isterseniz tıklayın.. 1. bölüm   2. bölüm

Gayriresmi Tarih

Tarihimiz deyince aklimiza ya anli sanli bir "Osmanli Tarihi" yada "Cumhuriyet Tarihi" gelir. Halbuki yakin tarihimizin en onemli bolumu bu iki surecin arasina sikismis olan bir surectir. 1908 ile 1920 arasindaki 12 yillik kisa zaman diliminde o kadar cok sey yasanmistir ki bu sureci anlamadan "Cumhuriyet Tarihi"ni anlamaya calismak olanaksizdir. Bu 12 yilda Mesrutiyet, Balkan Savaslari, II. Dunya Savasi, Ermeni Katliami, Milli Mucadele gibi hicbir donemle kiyaslananamayacak onemde olaylar yasandi ve bugunu belirleyen bir surec oldu. Bu metin Caglar Keyder'in "Turkiye'de Devlet ve Siniflar" adli kitabinin 1950'ye kadar olan kisminin bir ozetidir. Okumak icin tiklayin..

0
0
0
Yorum Yaz