Kan İçmek Neden Yasaklanmıştır?

2008-01-04 18:14:00
Kan içilmesi yada yenilmesinin yasaklanmasının nedeni kesinlikle sağlıkla ilgili değil, dinseldir. Kan yemenin yasaklanması Yahudi dininden gelmekte. Tevrat'ın Levililer kitabının 17. bölümü tamamen bu konuya ayrılmıştır. Bu bölümün başlığı ise şöyledir: "Kan Yemek Yasaktır"

Tevrat'ın tanrısı kan yemeye karşı çok serttir. Şöyle der:

 10 "İsrail halkından ya da aralarında yaşayan yabancılardan kim kan yerse, ona öfkeyle bakacağım ve halkımın arasından atacağım.

Tevrat'ın kan yemeyi yasaklamasının gerekçesi ise şu ayetlerde belirtiliyor:

 11 Çünkü canlılara yaşam veren kandır. Ben onu size sunakta kendinizi günahtan bağışlatmanız için verdim. Kan yaşam karşılığı günah bağışlatır.

 14 Çünkü canlılara yaşam veren kandır. Bundan dolayı İsrail halkına, 'Hiçbir etin kanını yemeyeceksiniz' dedim, 'Çünkü her canlıya yaşam veren kandır. Onu yiyen Tanrı Halkı'nın arasından atılacaktır.'


Görüldüğü gibi kan yenmesinin yasaklanmasının nedeni kanın yaşam veren şey olduğu düşüncesidir. Günahların bağışlatılması için yaşamı yani kanı tanrıya adamak gerekir. Bu inanç çok daha eski inançlara dayanıyor aslında. Buna göre ruh vücutta kanda bulunur. Eğer kan ruh taşıyorsa, tanrı ile ilişkiye geçme yollarından biri de bu ruhu/kanı ona teslim etmektir. Kan/ruh tanrıya aittir, onun yenilmesi demek tanrıya ait olana göz dikmek demektir.

Bu arada Tevrat'ta sadece kan yemek değil leş yemek de yasaklanmıştır. Uzun uzun etlerin nasıl yeneceği, nasıl tanrıya sunulacağı, kanın nasıl döküleceği, kimlerin ne zaman bu etleri yiyebileceği anlatılıyor.

Kuran'da da Tevrat'taki anlayış devam eder. Ancak Kuran bu konuda Tevrat'tan daha esnek. Ancak Kuran'da da sağlık gerekçelendirmesi yoktur. Aynı Tevrat'ta olduğu gibi dinsel gerekçelendirme var.

2.173. Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphe yok ki Allah çokça bağışlayan çokça esirgeyendir.
Sure : Bakara Sûresi

5.3. Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, (taş, ağaç vb. ile) vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanıp ölmüş (hayvanlar ile) canavarların yediği hayvanlar -ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna- dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyle kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar yoldan çıkmaktır. Bugün kâfirler, sizin dininizden (onu yok etmekten) ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı beğendim. Kim, gönülden günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara düşerse (haram etlerden yiyebilir). Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.
Sure : Mâide Sûresi

6.145. De ki: Bana vahyolunanda, leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti -ki pisliğin kendisidir- ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka, yiyecek kimseye haram kılınmış birşey bulamıyorum. Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak üzere kim (bunlardan) yemek zorunda kalırsa bilsin ki Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir.
Sure : En'am Sûresi

16.115. (Allah) size, sadece ölü hayvanı kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı haram kıldı. Ancak kim mecbur kalırsa (başkalarının haklarına) saldırmaksızın, sınırı da aşmadan (bunlardan yiyebilir). Çünkü Allah çok bağışlayan, pek esirgeyendir.
Sure : Nahl Sûresi


Kan aynı Tevrat'ta olduğu gibi leş ile birlikte yasaklanmıştır. Bu yasaklara ek olarak domuz da katılır. Ancak mecbur kalındığında bunlardan bir miktar yenilebilir. Tanrı bunu bağışlayacaktır.

0
0
0
Yorum Yaz