Kurban Nasıl Kesilir?

2008-01-04 18:16:00
Kuran'da Eski Ahit'te olduğu gibi net olarak ritüel'in nasıl yapılacağı tarif edilmiyor, genel olarak kurban kesilmesinden söz ediliyor. Ancak binlerce yılllık Sami geleneğinde bu zaten açıktır. Kurban boynu kesilip kanı akıtılmak biçiminde yapılır. Burda kurbanın nasıl kesilmesi gerektiğine dair bir alıntı yapayım:

Önce diz boyu çukur kazılır. Kurbanın gözleri tülbent ile bağlanır. Kıbleye dönük olarak sol yanı üzerine yatırılır. Boğazı çukurun kenarına getirilir. İki ön ve bir arka ayakları, uçlarından bir araya bağlanır. Üç kere bayram tekbiri okunur. Sonra (Bismillahi Allahü ekber) diyerek, deveden başka hayvanın boğazının herhangi bir yerinden kesilir. (Bismillahi) derken, (h)yi belli etmek gerekir. Belli edince, Allahü teâlânın ismi olduğunu düşünmek lazım olmaz. (h)yi açıkça belli etmezse, Allahü teâlânın ismini söylediğini düşünmek gerekir. Bunu da düşünmezse, hayvan leş olur. Yenmesi helal olmaz.

Sadece Bismillahi veya Bismillahirrahmânirrahîm, yahut Lâ ilâhe illallahü demek de câizdir. Fakat evlâ olanı, (Bismillahi Allahü ekber) demektir. (Cevhere)

Hayvanın boğazında (Merî) denilen yemek borusu, (Hulkum) denilen hava borusu ve (Evdâc) denilen iki yanda birer kan damarı vardır. Bu dört damardan üçü bir anda kesilmelidir.

Kurt, koyunun bu 3 damarını koparsa, o koyun bıçakla kesilse de yenmez. (Vecîz)

Koyunun karnını yarıp, yavrusunu çıkardıktan sonra, o yaradan ölürken kesilse de yenmez. (Hindiyye)

Hayvanı ensesinden kesmek harâmdır. Kurbanı gece kesmek mekrûhtur.

Şâfiîde ise yemek borusu ile nefes borusu kesilirse kâfidir. Ancak gırtlak düğümü baş tarafta kalmalıdır! Gırtlak düğümünün tamamı vücut tarafında kalırsa, kesilen hayvan yenmez. Bilhassa bu husûsa dikkat etmek lâzımdır. (T.Kulûb)

Erkek ve kadın Müslümanın, sarhoşun ve cünübün kestiği yenir. Delinin, bunağın, çocuğun ve sarhoşun Besmele ile kestiği de yenir. Ehl-i kitabın [Gerçek Hıristiyan veya Yahûdinin] kestiği de yenir. Fakat ehl-i kitaba kurban kestirmek mekruhtur. Dilsiz ve sünnetsizin hayvan kesmesi de mekruhtur. Solak bir kimsenin sol eli ile kurban kesmesinde mahzur yoktur. (Dürr-ül-muhtâr, Mebsût)

http://www.kevserhavuzu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=228&Itemid=9

Garip olan şu ki, aslında nasıl kesilmesi Kuran'da açık ve net bir şekilde belirtilmemiş olmasına karşın bu konuda büyük bir hassasiyet gösterilmesidir. Milyonlarca müslüman kan akıtılmamışsa kesilen hayvanın etini yemez. Bunun cevabı sanırım dinlerin aslında geleneklerin başka biçimlere bürünmüş olmasında yatmaktadır. Söz konusu olan farklı kültürlerin gelenekleridir aslında. Bu gelenekler dinsel biçimlere sokularak toplumsal yaşama daha sıkı bir biçimde sarılmıştır.

0
0
0
Yorum Yaz