Orak Çekiçli İlmihal

2008-01-08 12:56:00
Müminlere Basitleştirilmiş Marksizm-Leninizm Klavuzu:
Orak-Çekiçli İlmihal


Bölüm: "der Ochse"

1. Alfa, Beta, Gamma

2. Bu kitapta hiç bir yanlış yoktur, bütün yazılanlar bilimsel kesinlik taşır. İşçi sınıfı mücadelesinde yeralanlar kadar ne olur ne olmaz diyerek bu mücadelenin kıyısında köşesinde olanlar için de yol göstericidir.

3. Sınıf devrimcileri, sınıf mücadelesinin bütün gereklerini yerine getirirler, hem bütün zenginliklerini hem de eğer bir artı-değer elde etmişlerse bunu da sınıf mücadelesinde harcamaktan çekinmezler.

4. Onlar hem işçi sınıfının bilimsel ideolojisine hem de ütopik sosyalistlerin mücadelesine bağlılıklarını gösterirler. Sınıfsız topluma ve mülkiyetin olmadığı bir düzenin er geç kurulacağına gönülden inanırlar.

5. Kapitalizmin bağrından çıkan işçi sınıfının, geleceğin sınıfsız toplumunu kuracak olan sınıf olduğuna ve gerçek kurtuluşun da sınıfsız toplum mücadelesi ile olacağına inanırlar.

6. Tekelci sermayenin karşı-devrimci ideolojilerine saplanmış olanlara gelince, onlara bilimsel gerçekler bile kar etmez, onlar için birdir, inanmazlar.

7. Sermaye sınıfı onların kalplerini  ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Ancak muzaffer işçi sınıfı iktidarında onlar için büyük bir azap vardır.

8. Bazıları sosyalizmin devrim ile gerçekleşeceğine inanmadıkları halde “biz de devrimden yanayız” derler.

9. Bunlar işçi sınıfını ve sınıf devrimcilerini aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir.

10. Kalplerinde reformist sınıf işbirlikçiliğinden kaynaklanan bir hastalık vardır. İşçi sınıfının yükselen mücadelesi de onların bu hastalıklarını artırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık onlara da proletarya diktatörlüğünde elem dolu bir azap vardır.

11. Bunlara “sınıf mücadelesinde reformist, oportünist bozulmalara neden oluyorsunuz, yapmayın” denildiğinde “biz özgürlükten yanayız” derler.

12. İyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değildirler.

13. Onlara “siz de devrimci sosyalistler gibi davranın” denildiğinde ise “biz de akılsız küçük burjuva devrimcileri gibi mi hareket edelim. Asıl onlar sınıf düşmanıdır” diyorlar. İyi bilin ki asıl akılsızlar kendileridir, fakat bilmezler.

14. Bunlar sınıf devrimcileri ile karşılaştıkları zaman, “biz de devrimciyiz” derler. Fakat burjuvazinin temsilcileri ile biraraya geldiklerinde “Şüphesiz, biz sizinle beraberiz. Biz ancak onlarla alay ediyoruz” derler.

15. Gerçekte sınıf bilinçli işçi sınıfı onlarla alay eder, kendi oportünizmleri içinde bocalayıp dururlarken onlara sadece mühlet verir.

16. İşte onlar, işçi sınıfının ışıklı kurtuluş yoluna karşı kendilerini burjuva oportünizmine satmış kimselerdir. Bu alışverişleri onlara kar getirmemiş ve doğru yolu bulamamışlardır.

17. Onların durumu, geceleri ateş yakan kimselerin durumuna benzer: Ateş tam çevresini aydınlattığı sırada devrimin rüzgarı ışıklarını söndürür ve onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakır.

18. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık devrim saflarına dönemezler.

19. Yahut onların durumu, gökten yoğun karanlıklar içinde gökgürültüsü ve şimşekle sağanak halinde boşanan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa muzaffer devrimin yükselen sesi onları çepeçevre kuşatmıştır.

20. Patlayan devrimin şimşeği neredeyse gözlerini alıverecek. Önlerini her aydınlatışında ışığında yürürler. Karanlık çökünce dikilip kalırlar. (mantıksız olabilir ama etkileyici, değil mi) İşçi sınıfının yolundan çıkmanın sonu budur, Öncü sınıfın perspektifinden ayrıldıkları için işitme ve görme duyularını yitirmişlerdir. Şüphesiz devrimin gücü herşeye yeter.

21. İşçiler, köylüler, askerler! İşçi sınıfının öncü partisine gelin ki, proletarya diktatörlüğünün hışmından korunasınız.

22. Toprağı işleyen, üreten, yer üstündeki bütün zenginlikleri yaratan ve insanlığın gelişmesine sunan emekçilerdir. Öyleyse emekçilerin sırtından yaşayan burjuvazinin peşinden gitmeyin.

23. Eğer size hazırlayıp vermiş olduğumuz Komünist Manifesto hakkında şüphede iseniz, haydi onun bir benzerini yazın ve bunu şahitler getirip ispat edin de görelim.

24. Eğer, yazamazsanız – ki hiçbir zaman yazamayacaksınız- o halde devrimin ateşinde sizi odun olarak kullanacağımızı bilin. Biz bu ateşi burjuvaziye hizmet eden karşı-devrimciler için hazırladık.

25. İşçi sınıfının mücadelesine başkoyup, devrim uğrunda çalışanlara ise sınıfsız topluma geçmeden önce ne büyük olanaklar sağlayacağız. Sosyalizmde bu olanakları gördükleri zaman “aa, bu bize kapitalist toplumda da verilmişti” diyecekler. Halbuki bu olanaklar onlara sadece kapitalizmdekine benzer olarak verilmiştir. Onlar için orda tertemiz huriler de vardır. (Bunu da yaptık ya. Artık yola gelmezseniz ben size ne deyim.) Bu geçiş toplumundan sonra sınıfsız toplum gelecek ve sınıfsız toplumda herkes eşit olacağı onlar da diğerleriyle eşit olacaklar.

26. Bunun için size bir sivrisinek örneği verdik. (Not: Bu örnek beşinci ciltdedir. İlerde okursunuz. Şimdilik sadece verdiğimizi bilin yeter.) İşte bu örnekte işçi sınfının mücadelesini öğrenmek isteyenler için çok büyük anlamlar vardır. Sınfı devrimcileri bunun devrimin bir işareti olduğunu bilirler. Revizyonizme ve oportünizme sapanlar ise “Acaba Marks örnek olarak bununla neyi kastetmiştir” derler. Bizim kitaplarımız birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Ençok da fasıkları saptırır.

27. Sınıf mücadelesinde yeralıp da sonra ayrılanlar, yoldan çıkmış ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

28. Siz kapitalizmin mezar kazıcısı olan işçi sınıfısınız. Bir zamanlar yoktunuz, ama kapitalizmin bağrından doğdunuz. İşçi olduğunuzu inkar mı ediyorsunuz? İnkar da etseniz elbet ona döndürüleceksiniz. İşçisin sen sen kal.

29. Yeryüzündeki bütün zenginlikleri yaratan işçi sınıfıdır. Siz hala bütün bunları sermaye sahiplerinin mi yarattığını sanıyorsunuz. İşçi sınıfı önce yeryüzünü düzenlemiş, sonra da yüzünü gökyüzüne dönmüştür. Sıra gökleri de düzenlemeye gelmiştir. Bu da devrim demektir.

30. Hani, bir gün bütün ulusların işçilerini kapsayan bir parti kuracağız demiştik de bütün reformistler karşı çıkmışlardı. “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek bir örgüt mü kuracaksın? Biz partisiz de devrime bağlılığımızı sürdürüyoruz ya” demişlerdi. İşte onlar işçi sınıfının partisiz olamayacağını henüz bilmiyorlardı.

31. Bu partiye bütün kavramları öğrettik. Sonra onu işçi sınıfına göstererek “eğer siz doğrusunu biliyorsanız, haydi bana bu kavramları açıklayın” dedik.

32. Elbette bilemediler ve “seni bütün eksiklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz herşeyi hakkıyla bilen, herşeyi hikmetle yapan sensin” dediler. Çünkü onlara daha bu kavramları öğretmemiştim.

33. Bunun üzerine şöyle demiştim: “İşçi sınıfının öncü kurmayı olan parti, bu partisiz kitlelere bu kavramları öğret”. Sınıf partisi onlara bu kavramları öğretince ben de onlara “size, bütün bilimsel gerçekleri ben bilirim dememiş miydim. Bakın açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da ben bilirim.” dedim.

34. Hani emekçi kitlelere “partinizin önünde saygı ile eğilin” demiştim de biri hariç herkes hemen saygı ile eğilmişti. O hain ise eğilmekten kaçınmış, büyüklük taslamış, devrim düşmanı olmuştu.

0
0
0
Yorum Yaz